ANFI d.o.o.


Naziv operacije: »Razvoj lesenega ohišja multifunkcijskega grafičnega terminala – MGT«

Opis operacije: V okviru projekta MGT v podjetju Anfi d.o.o. razvijamo novo generacijo izdelkov, ki bodo kot kontrolni moduli širokemu krogu uporabnikov omogočali nadzor in spremljanje stanja.

Glavni cilj projekta razvoja in prodaje multifunkcijskega grafičnega terminala (MGT) oziroma ohišja zanj je razširitev ponudbe in izboljšanje konkurenčne prednosti našega podjetja.

Namen projekta je razvoj lesenega ohišja multifunkcijskega grafičnega terminala in posledično doseganje pomembne konkurenčne prednosti ter višje stopnje dodane vrednosti na zaposlenega.

Projekt MGT delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.